Gelateria Testa - Mappa

Corso Re Umberto, 56 - 10128 Torino (TO)