Catholic Press Photo Srl - Mappa

76, V. Mascherino - 00193 Roma (RM)